دکتر سید‌ علی حسینی‌ زاده

دکتر سید‌ علی حسینی‌ زاده

پست الکترونیکی:

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

روش های تربیتی در قرآن (جلد دوم)

روش های تربیتی در قرآن (جلد دوم)

قیمت : ۲۸۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

تربیت فرزند

تربیت فرزند

قیمت : ۱۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

کتاب روش های تربیتی در قرآن کریم جلد سوم

کتاب روش های تربیتی در قرآن کریم جلد سوم

قیمت : ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷