مطالب مرتبط با کلید واژه

تفسیر قرآن


انسجام معنایی آیات؛ مهم‌ترین مبنای تفسیر قرآن به قرآن
مولف کتاب تفسیر قرآن به قرآن:

انسجام معنایی آیات؛ مهم‌ترین مبنای تفسیر قرآن به قرآن

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: مهم‌ترین مبنای تفسیر قرآن به قرآن، انسجام معنایی آیات قرآن است. کلام وحی مجموعه‌ای از آیات به‌هم‌ پیوسته دارای نظام منسجم از نظر معنایی است از این رو باید بر پایه انسجام معنایی قرآن، به تفسیر آیات به‌طور نظام‌واره نگریسته شود.

ادامه مطلب