کرسی علمی ترویجی

واکاوی جریان تفسیر سلفی و شاخص‌های اصلی آن (با تأکید بر نقد کتاب جریان‌شناسی تفسیر سلفی)

تعداد بازدید:۱۲۰۶
واکاوی جریان تفسیر سلفی و شاخص‌های اصلی آن (با تأکید بر نقد کتاب جریان‌شناسی تفسیر سلفی)

شناسنامه کرسی:

بازکاوی جریان تفسیر سلفی و شاخص‌های اصلی آن (با تکیه بر نقد کتاب جریان‌شناسی تفسیر سلفی)


ارائه کننده : دکتر علی فتحی، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

دبیر نشست : حجت الاسلام محسن عبدالملکی، پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام ؛

ناقد: دکتر علی الله ‌بداشتی، استاد دانشگاه قم؛  حجت الاسلام روح الله حیاتی‌مقدم، پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام ؛

چهارشنبه 25 خرداد ساعت 18 تا 20

ورود به جلسه مجازی:      skyroom.online/ch/darolelam/webinarpajuhesh

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: تفسیر قرآن تفسیر سلفی جریان‌شناسی تفسیر سلفی قرآن پژوهی پژوهشگر دانشگاه دارالإعلام تفسیر سلفی مؤسسه


نظر شما :