مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر حوزه های علمیه کشور


تفاسیر موضوعی مسیر تکاملی خود را طی می کند
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور:

تفاسیر موضوعی مسیر تکاملی خود را طی می کند

مدیر حوزه های علمیه با بیان اینکه تفسیرهای موضوعی مسیر تکاملی خود را طی می کند، تصریح کرد: مطالعات تطبیقی قرآن با حوزه های غیر علوم انسانی و همچنین نقد مباحث غربی ها در قم افزایش یافته است.

ادامه مطلب