مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر محمد فتحعلیخانی


یک اثر موفق باید در جامعه نفوذ و مرجعیت علمی پیدا کند
رئیس پژوهشکده علوم اسلامی

یک اثر موفق باید در جامعه نفوذ و مرجعیت علمی پیدا کند

رئیس پژوهشکده علوم اسلامی،با ابراز خرسندی از راه اندازی فروشگاه اینترنتی کتاب و رونمایی از کتاب های برگزیده پژوهشکده ها گفت: روش توزیع دانشی که تولید می شود باید به سمتی برود تنها به سمت تولید کتاب سوق پیدا نکند و به سمت واقعیت علمی جامعه حرکت کند

ادامه مطلب