وبر و اسلام با پانوشت های انتقادی و مقدمه ای بر جامعه شناسی ماکس وبرگروه‌ها : جامعه شناسی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : نهمین دوره کتاب سال دانشجویی، 81 ، برگزیده ؛
قیمت : ۵۹٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر اثری است در حوزه جامعه¬شناسی دین که جامعه¬شناس انگلیسی، برایان.اس.ترنر آن را تدوین کرده است. این کتاب به شرح آراء و اندیشه¬های «ماکس وبر»، فیلسوف و جامعه¬شناس نامدار آلمانی درباره دین اسلام اختصاص یافته است و اشارات غیر مدون و پراکنده «وبر» به اسلام را در سه بخش: دوران صدر اسلام، ‌ دوران میانی و دوران جدید گردآوری کرده و شرح و بسط داده است. نویسنده کتاب، بنا به ادعای خود، کوشیده است، ‌ بر خلاف «وبر»، موضعی بی‌طرفانه به بررسی جامعه¬شناسی اسلام بپردازد و در مواردی نیز دیدگاه¬های «وبر» را به دلیل ضعف منابع تاریخی یا ارزش داوری¬های نا¬موجه مورد نقد قرار دهد. با این همه، گاه خود نیز در تحلیل¬هایی که ارائه داده، دچار خطاهای مشابهی شده است. از این رو، ‌ ترجمه فارسی کتاب با پانوشت¬هایی همراه شده که می¬توانند پاره¬ای از ابهامات و شبهات احتمالی را برای خوانندگان کتاب، ‌ برطرف سازند. این کتاب در سال ۱۹۷۸،‌ یعنی یک سال پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ‌ به رشته تحریر درآمده است و این زمانی است که تحولات عظیم جهان اسلام در سه دهه اخیر هنوز در آغاز راه بوده و طبعاً در تحلیل¬های بخش سوم کتاب، ‌ اثری از آنها دیده نمی¬شود.

  • نوبت چاپ: پنجم: ۱۳۹۱

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

ارسال با ایمیل:
( ۱ )

نظر شما :