کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 37 مورد

سیاست ‌پژوهی عفاف و حجاب در ایران

سیاست ‌پژوهی عفاف و حجاب در ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فقه عفاف جنسی فقه اجتماعی

فقه عفاف جنسی فقه اجتماعی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی

فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مهدی نصیری

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹

فقه عفاف جنسی فقه فردی

فقه عفاف جنسی فقه فردی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹

جامعه‌شناسی علم و فناوری

جامعه‌شناسی علم و فناوری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مهدی نصیری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: غلامرضا صدیق اورعی

قیمت : ۴۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

سبک زندگی اجتماعی با تاکید برآیات قرآن

سبک زندگی اجتماعی با تاکید برآیات قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

زن در قرآن

زن در قرآن

ناشر : پژوهشگاه و حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۴۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه عرفی‌شدن با رویکرد اجتهادی تجربی

نظریه عرفی‌شدن با رویکرد اجتهادی تجربی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۲۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

اصلاح ساختاری و غنی سازی محتوایی مراسم دینی

اصلاح ساختاری و غنی سازی محتوایی مراسم دینی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علیرضا قبادی

قیمت : ۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نقش نظام آموزشی در توسعه ایران معاصر

نقش نظام آموزشی در توسعه ایران معاصر

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مهدی نصیری

قیمت : ۱۲۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات قرآن

فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن

نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۱۲۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی

جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۹٬۳۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

معرفت و جامعه

معرفت و جامعه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال