کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 39 مورد

کنترل اجتماعی در نهج البلاغه

کنترل اجتماعی در نهج البلاغه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۷۵

قیمت : ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

روحانیت و دین‌مداری در ایران

روحانیت و دین‌مداری در ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۹

قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

درآمدی بر قشر‌بندی و نابرابری‌های اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه

درآمدی بر قشر‌بندی و نابرابری‌های اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۵۵

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی

فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۴۰

پدیدآورنده: مهدی نصیری

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹

سیاست ‌پژوهی عفاف و حجاب در ایران

سیاست ‌پژوهی عفاف و حجاب در ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۶

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

فقه عفاف جنسی فقه اجتماعی

فقه عفاف جنسی فقه اجتماعی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۵

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

فقه عفاف جنسی فقه فردی

فقه عفاف جنسی فقه فردی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۴

قیمت : ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹

جامعه‌شناسی علم و فناوری

جامعه‌شناسی علم و فناوری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۱۰

پدیدآورنده: مهدی نصیری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۹۷

پدیدآورنده: غلامرضا صدیق اورعی

قیمت : ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

سبک زندگی اجتماعی با تاکید برآیات قرآن

سبک زندگی اجتماعی با تاکید برآیات قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۷۲

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

زن در قرآن

زن در قرآن

ناشر : پژوهشگاه و حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۷۰

قیمت : ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه عرفی‌شدن با رویکرد اجتهادی تجربی

نظریه عرفی‌شدن با رویکرد اجتهادی تجربی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۱۱

قیمت : ۱۲۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نقش نظام آموزشی در توسعه ایران معاصر

نقش نظام آموزشی در توسعه ایران معاصر

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۸۵

پدیدآورنده: مهدی نصیری

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات قرآن

فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۸۲

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اصلاح ساختاری و غنی سازی محتوایی مراسم دینی

اصلاح ساختاری و غنی سازی محتوایی مراسم دینی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۵۷

پدیدآورنده: علیرضا قبادی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۳۶

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۴

نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن

نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۳۲

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۱۲۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی

جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۲۸

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴