نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسمگروه‌ها : جامعه شناسی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : ششمین دوره کتاب سال حوزه، 83، دوم ؛

ناموجود

چه عواملی موجب شکل¬گیری و تداوم نابرابری¬های اجتماعی بین مردان و زنان گردیده است؟ منشا ستمدیدگی زنان چیست و چرا آنان حتی در جوامع مدرن، با برخورداری از دستاوردهای چشمگیر این جوامع در زمینه برابری جنسی، همچنان از انواع آشکار و پنهان ستم¬های جنسی رنج می¬برند؟ برای رفع نابرابری و ستم جنسی از چه راه¬کارهایی می¬توان بهره گرفت؟ اینها پرسش¬هایی است که این کتاب، درصدد یافتن و ارائه پاسخ¬هایی معتبر به آنها است. جنبش فمینیسم، به عنوان مهم¬ترین پرچمدار طرفداری از حقوق زنان در دوران معاصر، تلاش گسترده¬¬ای را در ابعاد مختلف و با استفاده از نظریه¬های گوناگون در جهت معرفی نابرابری¬ها و ستم¬های جنسی و تبیین و ریشه¬یابی آنها و همچنین ارائه راه¬کارهایی برای رفع نابرابری و ستم جنسی از خانواده و اجتماع سامان داده است. این نوشتار، با مرور بر این تلاش¬ها و معرفی دیدگاه اسلام در زمینه¬های یاد شده، به مقایسه¬ای بین این دیدگاه و دیدگاه¬های فمینیستی می¬پردازد.

  • نوبت چاپ: ششم

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

ارسال با ایمیل:

نظر شما :