معرفت و جامعهگروه‌ها : جامعه شناسی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

این کتاب با هدف طرح مباحثی در حوزه جامعه‌شناسی معرفت، که یکی از شاخه‌های مهم رشته جامعه‌شناسی است، در سه بخش تدوین شده است. بخش نخست، دربردانده موضوعات مبنایی، همانند: رابطه «جامعه‌شناسی معرفت» و «معرفت‌شناسی»، پیشینه فلسفی جامعه‌شناسی معرفت، نسبت میان جامعه‌شناسی معرفت و تجدد و... است. بخش دوم کتاب به بررسی مکاتب و دیدگاه‌های نظری همچون: مکتب «ادینبورا» و جامعه‌شناختی کردن تمام‌عیار معرفت، تأملی در نسبت‌گراییِ معرفت‌شناختیِ کارل مانهایم، تعیّن اجتماعی معرفت دینی از منظر دورکیم، تبارشناسی فوکو، مطالعه رویکرد معرفت‌شناسی کاسیرر با تکیه بر نمادشناسی. بخش سوم این اثر به طرح دیدگاه‌های انتقادی، همانند: بررسی پاره‌ای مغالطه‌های وجود شناختی، معرفت شناختی، منطقی و .. در جامعه‌شناسی معرفت می‌پردازد.

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

ارسال با ایمیل:

نظر شما :