علم النفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

according to muslim scientists view psychologyگروه‌ها : روان شناسی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : روان شناسی
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹
شابک : 9786002981936
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
آخرین نوبت چاپ : ۵
تعداد صفحات : ۲۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۶۵٬۰۰۰ ریال

کتابی را که در دست دارید، دارای دو بخش است. در بخش اول مهم ترین مسائل علم النفس فلسفی را با زبانی ساده برای دانشجویان رشته روان شناسی در سطح کارشناسی معرفی می کند. مباحثی چون تعریف نفس، چیستی نفس، دو ساحتی بودن انسان، تجرد نفس، کمال نفس و جاودانگی نفس را با اتکا بر روش عقلی و فلسفی آشکار می سازد. این بخش نگاهی متفاوت با رویکرد موجود در روان شناسی معاصر دارد که محصول کاربست صرفاً روش آزمایشی در شناخت ابعاد روانی انسان است. در بخش دوم از پایه های زیستی رفتار که از مباحث پایه در روانشناسی و فلسفه اسلامی می‌باشد، بحث شده است. همچنین یادگیری با توجه به اینکه با اختیار و اراده آدمی ارتباط مستقیم دارد، شخصیت و مفاهیم اسلامی که متضمن معنای آن هستند، روان‌شناسی مرضی و نحوه برخورد اندیشمندان با اختلالات روانی و تعلیم و تربیت و جایگاه آن از نگاه اندیشمندان مسلمان بحث شده است.

  • نوبت چاپ: پنجم

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

مبلغ ۸۶۵٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:
( ۴۰ )

نظر شما :