تعداد بازدید:۱۰۳

سلامت معنوی



گروه‌ها : روان شناسی
کد کتاب : ۶۹۶
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : روان شناسی
طرف‌های مشارکت : فرهنگستان علوم پزشکی
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۲
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۴۰۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید آنلاین کتاب

سلامت معنوی بعد چهارم سلامت انسان یا معنویت سالم و مطلوب، موضوع این دفتر و محور اصلی آن است. در این پژوهش با نگاه تاریخی پیشینه و ردپای معنویت و سلامت معنوی را از دیرباز جسته‌ایم تا به دوران اسلامی و روزگار معاصر رسیدیم. در فصل نخست با عنوان کلیات به تاریخچه، ضرورت و پیشینه سلامت معنوی پرداخته‌ایم. در فصل دوم با عنوان مبانی سلامت معنوی ، مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و دین شناختی سلامت معنوی مورد بحث و کاوش قرار گرفته. در فصل سوم ماهیت سلامت معنوی با پیگیری معناشناسی آن در روانشناسی و متون و منابع دینی پیگیری شد. در فصل چهارم با عنوان سازه‌های سلامت معنوی، مولفه‌ها، اجزا و شیوه‌های نیل به سلامت معنوی دنبال می‌گردد. در فصل پنجم با عنوان سنجش سلامت معنوی، شاخص‌های سلامت معنوی استخراج و بر اساس آن مقیاس سلامت معنوی تهیه و تدوین گردید. در فصل ششم با عنوان تعارضات و کشمکش‌های معنوی ، به عوامل، زمینه‌ها و راهکارهای کشمکش‌های معنوی پرداخته‌ایم. در فصل هفتم نیز مهارت‌های سلامت معنوی به صورت عملی و کاربردی تبیین گردید.

ارسال با ایمیل: