کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 50 مورد

مراقبت معنوی بیماران

مراقبت معنوی بیماران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

مهارت‌های زناشویی با نگرش به منابع اسلامی

مهارت‌های زناشویی با نگرش به منابع اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۹۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی

الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حمزه عبدی

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

سبک فرزند‌پروری با رویکرد اسلامی

سبک فرزند‌پروری با رویکرد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

انقلاب جنسی و نهضت خود‌مهارگری در غرب

انقلاب جنسی و نهضت خود‌مهارگری در غرب

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد زارعی

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

شخصیت از دیدگاه صفات

شخصیت از دیدگاه صفات

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

فلسفه علم روانشناسی

فلسفه علم روانشناسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

روان‌درمانگری یکپارچه معنوی درک و بیان امر قدسی

روان‌درمانگری یکپارچه معنوی درک و بیان امر قدسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: کنث‌آی پارگامنت

قیمت : ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹

معرفت‌شناسی برای دانشجویان روان‌شناسی

معرفت‌شناسی برای دانشجویان روان‌شناسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹

کتاب درمان چند‌بعدی معنوی

کتاب درمان چند‌بعدی معنوی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسلامی

نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان‌شناسی در قرآن بنیان‌ها و کاربردها

روان‌شناسی در قرآن بنیان‌ها و کاربردها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

شخصیت در بزرگسالی

شخصیت در بزرگسالی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مک کرا

قیمت : ۲۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مشاوره پیش از ازدواج اصول، مبانی و راهبردهای عملی

مشاوره پیش از ازدواج اصول، مبانی و راهبردهای عملی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۹۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)

روان شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)

روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

درآمدی بر مبانی و روشهای روان‌شناختی تربیتی عفاف و حجاب

درآمدی بر مبانی و روشهای روان‌شناختی تربیتی عفاف و حجاب

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

اشتغال زنان با تاکید بر آسیب‌ها و او‌لویت‌ها

اشتغال زنان با تاکید بر آسیب‌ها و او‌لویت‌ها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷