کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 56 مورد

روان‌شناسی تبلیغ دینی با رویکرد اسلامی

روان‌شناسی تبلیغ دینی با رویکرد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۷۰۷

قیمت : ۲٬۴۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

سلامت معنوی

سلامت معنوی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۶

قیمت : ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

روان‌شناسی شخصیت

روان‌شناسی شخصیت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۱

قیمت : ۴٬۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

مروری بر واژه‌های روان‌شناختی قرآن

مروری بر واژه‌های روان‌شناختی قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۷۱

قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

رهیافت معنویت خداسو

رهیافت معنویت خداسو

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۵

قیمت : ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱

روان‌شناسی نظامی با رویکرد قرآنی

روان‌شناسی نظامی با رویکرد قرآنی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۹

قیمت : ۱٬۰۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

اصول و ضوابط اخلاقی مشاوره با رویکرد اسلامی

اصول و ضوابط اخلاقی مشاوره با رویکرد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۲

قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱

پرسشنامه شخصیتی شاکله(مبانی نظری، شیوه اجرا و تفسیر)

پرسشنامه شخصیتی شاکله(مبانی نظری، شیوه اجرا و تفسیر)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۲۸

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

روان‌شناسی اختلالات مصرف مواد  با رویکرد پیشگیرانه

روان‌شناسی اختلالات مصرف مواد با رویکرد پیشگیرانه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۱۸

قیمت : ۱٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۱

مراقبت معنوی بیماران

مراقبت معنوی بیماران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۹۱

قیمت : ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی(الگوی نظری، مداخله‌درمانی و سنجش تجربی)

الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی(الگوی نظری، مداخله‌درمانی و سنجش تجربی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۸۰

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

سبک فرزند‌پروری با رویکرد اسلامی

سبک فرزند‌پروری با رویکرد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۵۷

قیمت : ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

فلسفه علم روان‌شناسی

فلسفه علم روان‌شناسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۴۶

قیمت : ۸۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

روان‌درمانگری یکپارچه معنوی درک و بیان امر قدسی

روان‌درمانگری یکپارچه معنوی درک و بیان امر قدسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۸

پدیدآورنده: کنث‌آی پارگامنت

قیمت : ۳٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹

معرفت‌شناسی برای دانشجویان روان‌شناسی

معرفت‌شناسی برای دانشجویان روان‌شناسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۳

قیمت : ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹

انقلاب جنسی و نهضت خود‌مهارگری در غرب

انقلاب جنسی و نهضت خود‌مهارگری در غرب

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۱۵

پدیدآورنده: محمد زارعی

قیمت : ۹۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

درمان چند‌بعدی معنوی؛ یک رویکرد خداسو برای مشاوره و روان‌درمانگری

درمان چند‌بعدی معنوی؛ یک رویکرد خداسو برای مشاوره و روان‌درمانگری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۰۴

قیمت : ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان‌شناسی در قرآن بنیان‌ها و کاربردها

روان‌شناسی در قرآن بنیان‌ها و کاربردها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۷۶

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸