کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 46 مورد

الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی

الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی جدید

پدیدآورنده: حمزه عبدی

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

پدر قهرمان من

پدر قهرمان من جدید

پدیدآورنده: مارگارت میکر
ترجمه: شهناز نوحی

قیمت : ۳۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

انقلاب جنسی و نهضت خود‌مهارگری در غرب

انقلاب جنسی و نهضت خود‌مهارگری در غرب

پدیدآورنده: محمد زارعی

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

شخصیت از دیدگاه صفات

شخصیت از دیدگاه صفات

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

فلسفه علم روانشناسی

فلسفه علم روانشناسی

قیمت : ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

معرفت‌شناسی برای دانشجویان روان‌شناسی

معرفت‌شناسی برای دانشجویان روان‌شناسی

قیمت : ۲۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹

کتاب درمان چند‌بعدی معنوی

کتاب درمان چند‌بعدی معنوی

قیمت : ۹۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسلامی

نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسلامی

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان‌شناسی در قرآن بنیان‌ها و کاربردها

روان‌شناسی در قرآن بنیان‌ها و کاربردها

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

شخصیت در بزرگسالی

شخصیت در بزرگسالی

پدیدآورنده: مک کرا

قیمت : ۲۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مشاوره پیش از ازدواج اصول، مبانی و راهبردهای عملی

مشاوره پیش از ازدواج اصول، مبانی و راهبردهای عملی

قیمت : ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)

روان شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

علم النفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

علم النفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

قیمت : ۴۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

روان شناسی زن و مرد

روان شناسی زن و مرد

قیمت : ۱۷۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶