درآمدی بر مبانی و روشهای روان‌شناختی تربیتی عفاف و حجابگروه‌ها : روان شناسی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : روان شناسی
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۵۳۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب، مفهوم وسیع عفاف و حجاب شرعی را به عنوان یکی از ابعاد آن، بررسی کرده است. فصل اول به تبیین موضوع، ضرورت، اهداف و روش تحقیق این کتاب می‌پردازد. فصل دوم دیدگاه فقه اسلامی در مورد عفاف و خویشتنداری جنسی را در دو حوزه کلی مباحث فردی و ارتباطی ارائه داده است. در فصل سوم مبانی روان شناختی عفاف در ضمن صفاتی مانند حیا، حریم طلبی، پیشگیری از نگاه جنسی به زن، تعدیل نیاز جنسی، لزوم مهار نیاز خودآرایی زنان و نیاز به سلامت روانی و جسمی شرح داده شد. در فصل چهارم آسیب های روش تربیت عفاف در جامعه ایرانی در یک مدل نظری در ۵ حوزه خانواده، محیط های آموزشی، رسانه ها، نهادهای حکومت و موقعیت های مذهبی، ارائه شد. در فصل پنجم زمینه‌ها و بسترهای لازم برای تربیت عفاف در متون اسلامی بررسی شد. در فصل ششم و هفتم روش های درونی سازی و آموزش عفاف شرح داده شد.

  • نوبت چاپ: اول

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

مبلغ ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:
( ۱ )

نظر شما :