روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : روان شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۵
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۵۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

موضوعات و مباحث روان شناسی در قرآن و حدیث انجام و مشتمل بر ۸ فصل است. در فصل اول ضمن اشاره به تعریف و تاریخچه‌ روان شناسی، کلیات و مبانی نظری روان شناسی در قرآن و حدیث مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم به مبانی انسان شناسی در قرآن و حدیث پرداخته شده است. فصل سوم به تاریخچه و پیشینه‌ی پژوهشهای روان شناختی در قرآن و حدیث اختصاص یافته است. احساس و ادراک عنوان فصل بعدی این کتاب است. در فصل پنجم به اصول و مبانی رفتار پرداخته شده است. عنوان فصل ششم انگیزش و عوامل و فرایندهای موثر بر رفتار است. عنوان فصل هفتم، رشد در گستره‌ی زندگی است. سرانجام در فصل هشتم یادگیری در قرآن و حدیث مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

  • نوبت چاپ: پنجم

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:
( ۱۸ )

نظر شما :