کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 42 مورد

شهروندمداری و حقوق شهروندی در نظام اداری

شهروندمداری و حقوق شهروندی در نظام اداری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۱

اصول مدیریت در نهج البلاغه

اصول مدیریت در نهج البلاغه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

مدیریت و سازمان مبتنی بر ایمان

مدیریت و سازمان مبتنی بر ایمان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: رضا نجاری

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد

دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: رسول عباسی

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۰

حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی

حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علیرضا رام‌روز

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی

سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

معرفت‌شناسی تئوری‌های سازمان و مدیریت

معرفت‌شناسی تئوری‌های سازمان و مدیریت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

با همکاری: حسن عابدی جعفری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۹

بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

انسان سازمانی مبتنی بر علم‌النفس فلسفی (با تاکید بر آرای حکمت متعالیه)

انسان سازمانی مبتنی بر علم‌النفس فلسفی (با تاکید بر آرای حکمت متعالیه)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

مبانی و نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آن

مبانی و نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

رهبری و تحول سازمانی در اسلام

رهبری و تحول سازمانی در اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم

کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

رویکرد اسلامی به‌مدیریت رفتارسازمانی در سطح سازمان

رویکرد اسلامی به‌مدیریت رفتارسازمانی در سطح سازمان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نظام اداری در سیره و سنت نبوی

نظام اداری در سیره و سنت نبوی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حمید زارع

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: سطح تحلیل فردی

درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: سطح تحلیل فردی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۸۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

الگوی اداره در نهج البلاغه

الگوی اداره در نهج البلاغه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸