کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 39 مورد

دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد

دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد

پدیدآورنده: رسول عباسی

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۰

معرفت‌شناسی تئوری‌های سازمان و مدیریت

معرفت‌شناسی تئوری‌های سازمان و مدیریت

با همکاری: حسن عابدی جعفری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۹

بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

مبانی و نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آن

مبانی و نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آن

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

رهبری و تحول سازمانی در اسلام

رهبری و تحول سازمانی در اسلام

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم

کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

رویکرد اسلامی به‌مدیریت رفتارسازمانی در سطح سازمان

رویکرد اسلامی به‌مدیریت رفتارسازمانی در سطح سازمان

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نظام اداری در سیره و سنت نبوی

نظام اداری در سیره و سنت نبوی

پدیدآورنده: حمید زارع

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: سطح تحلیل فردی

درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: سطح تحلیل فردی

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

الگوی اداره در نهج البلاغه

الگوی اداره در نهج البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

ویژگی‌ها و وظایف مدیران در نهج‌البلاغه

ویژگی‌ها و وظایف مدیران در نهج‌البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نوع‌شناسی و مصادیق‌ مدیریت در نهج البلاغه

نوع‌شناسی و مصادیق‌ مدیریت در نهج البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغه

رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷