اقتصاد و دفاعگروه‌ها : اقتصاد
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : اقتصاد
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱
تعداد صفحات : ۲۹۴
قیمت : ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال
۳۰ صفحه اول کتاب رایگان : دانلود فایل

کتاب حاضر، تلاشی در جهت شناسایی علمی تحلیل اقتصادی موضوعات هم‌پوش و متعامل اقتصاد و دفاع به گونه‌ای مقایسه‌ای و با ملاحظه برخی ابهامات کاربردی در عرصه آنها می‌باشد. به این منظور، شش بخش با فصولی متناسب (جمعاً نه فصل)، برای مطالب آن در نظر گرفته شده است.

در بخش اول با سه فصل، کلیاتی با ارائه مفهوم و برخی ویژگی‌های اقتصاد دفاع و دفاع اقتصادی بیان شده است. بخش دوم با یک فصل متضمن مبنای نظری تحلیل اقتصادی جنگ بوده است. در بخش سوم با  دو فصل، هزینه‌ها و صنایع نظامی در سطح بین‌المللی مرور شده‌اند. بررسی تحولات اقتصادی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس، موضوع بخش چهارم با یک فصل بوده و پیشینه، روند و ارزیابی تحریم‌ها و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، در بخش پنجم با یک فصل مورد بحث قرار گرفته است. بخش ششم با یک فصل، شامل آشنایی با اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران بوده است.

مبلغ ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:

نظر شما :