تعداد بازدید:۸۴

قواعد فقه حاکم بر خانوادهکد کتاب : ۶۴۵
پدیدآورنده: زهرا فهرستی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱
آخرین نوبت چاپ : ۱
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۲۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال
فایل ۳۰ صفحه اول کتاب رایگان : دانلود فایل
خرید آنلاین کتاب


مجموعه‌ قواعد فقه ناظر به خانواده در اثر حاضر می‌تواند درک روشنی از سیاست‌های کلان اسلام و قانونگذار ایرانی در حوزه حقوق و تکالیف خانوادگی را پیش ‌روی دست‌اندرکاران امر قرار دهد.
 از کنار هم قرار دادن این مجموعه به‌دست می‌آید که شارع مقدس، اهدافی مانند تحکیم بنیان خانواده، تعالی و تکامل افراد خانواده، ارضای درست نیازها در جنبه‌های مختلف مالی، عاطفی، معنوی و... تنظیم عادلانه تکالیف و ایجاد توازن منطقی بین تکالیف و حقوق را دنبال می‌کند.
 کتاب حاضر مهم‌ترین قواعد فقهی حاکم بر حقوق خانواده را (که احکام اولیه را نیز تحت الشعاع خود قرار می‌دهد) در دو دسته معهوده و غیر معهوده  معرفی کرده است. نسبت به قواعد معهوده، نگاه ویژه‌ای داشته و قواعد غیرمعهوده را برای اولین باربه‌عنوان یک قاعده فقهی معرفی کرده و کارکردهای هریک را در حوزه خانواده بیان و به نقد و تحلیل مصادیق چالشی پرداخته  است.

 

ارسال با ایمیل: