کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 53 مورد

کلیات حقوق اسلام

کلیات حقوق اسلام جدید

قیمت : ۴۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۰

طراحی نظام جامع حمایت خانواده

طراحی نظام جامع حمایت خانواده

پدیدآورنده: فرج الله هدایت نیا

قیمت : ۴۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۰

جرم‌شناسی

جرم‌شناسی

پدیدآورنده: محمود میرخلیلی

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

آشنایی با کلیات حقوق شهروندی

آشنایی با کلیات حقوق شهروندی

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

حقوق اساسی۳

حقوق اساسی۳

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

درباره حقوق

درباره حقوق

پدیدآورنده: نورعلی نوری

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

درباره سیاست

درباره سیاست

پدیدآورنده: علی نوری

قیمت : ۱۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

ادله اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری

ادله اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری

پدیدآورنده: حجت اله فتحی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

حقوق بین‌المللی کیفری

حقوق بین‌المللی کیفری

پدیدآورنده: جعفر یزدیان جعفری

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

حقوق اساسی۱ (کلیات، منابع و مبانی)

حقوق اساسی۱ (کلیات، منابع و مبانی)

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران

حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران

پدیدآورنده: فرج الله هدایت نیا

قیمت : ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

پدیدآورنده: سیداحمد حبیب نژاد

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

جرایم سازمان‌یافته در آینه سیاست کیفری اسلام، ایران

جرایم سازمان‌یافته در آینه سیاست کیفری اسلام، ایران

قیمت : ۵۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

حقوق بشر در اسلام (مفاهیم، مبانی و مصادیق)

حقوق بشر در اسلام (مفاهیم، مبانی و مصادیق)

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

حقوق مدنی ۷ عقود معین:قسمت ب

حقوق مدنی ۷ عقود معین:قسمت ب

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تعارض در قانون مدنی

تعارض در قانون مدنی

پدیدآورنده: سید مهدی دادمرزی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

احوال شخصیه و قانون حاکم برآن در حقوق ایران

احوال شخصیه و قانون حاکم برآن در حقوق ایران

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

کتاب حقوق اساسی ۲

کتاب حقوق اساسی ۲

قیمت : ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸