کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 70 مورد

تابعیت اعضای خانواده در حقوق ایران

تابعیت اعضای خانواده در حقوق ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

بررسی فقهی - حقوقی انواع شروط ضمن عقد نکاح و ضمانت اجرای آن

بررسی فقهی - حقوقی انواع شروط ضمن عقد نکاح و ضمانت اجرای آن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۷۲

پدیدآورنده: عبدلله جوان

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

حقوق کار

حقوق کار

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۷۰

قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

حکومت موازین اسلامی و نسبت آن با اصول قانون اساسی

حکومت موازین اسلامی و نسبت آن با اصول قانون اساسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۸

پدیدآورنده: زهرا زندیه

قیمت : ۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

مکتب‌های اصولی موجود و مطلوب

مکتب‌های اصولی موجود و مطلوب

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۵

پدیدآورنده: سعید ضیائی فر

قیمت : ۸۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۲

اصول حقوق بشردوستانه در اسلام و حقوق بین‌الملل

اصول حقوق بشردوستانه در اسلام و حقوق بین‌الملل

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۴

قیمت : ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۲

مسئولیت‌های مدنی خاص

مسئولیت‌های مدنی خاص

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۰

قیمت : ۶۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۱

بازطراحی روابط پلیس و دادسرا و احیای پلیس قضایی

بازطراحی روابط پلیس و دادسرا و احیای پلیس قضایی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱٬۹۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

قیمت : ۹۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

تابعیت اصلی در حقوق ایران

تابعیت اصلی در حقوق ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۱

تابعیت اکتسابی در حقوق ایران

تابعیت اکتسابی در حقوق ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

جوهره سیاست

جوهره سیاست

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: جولین فرند
ترجمه: نورعلی نوری

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

درسنامه قواعد فقه جزایی

درسنامه قواعد فقه جزایی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: احمد حاجی ده آبادی

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

مبانی و قلمرو فتوا و حکم شورایی

مبانی و قلمرو فتوا و حکم شورایی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

تحلیل اقتصادی پرونده‌های خانوادگی با تاکید بر دعاوی طلاق

تحلیل اقتصادی پرونده‌های خانوادگی با تاکید بر دعاوی طلاق

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد‌هادی رستمی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰

منطق حقوق ( کاربرد منطق و استدلال عقلی در علم حقوق)

منطق حقوق ( کاربرد منطق و استدلال عقلی در علم حقوق)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد‌رسول آهنگران

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰

کلیات حقوق اسلام

کلیات حقوق اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۰