کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 76 مورد

توقیت در ملکیت

توقیت در ملکیت جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۷۰۸

قیمت : ۹۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

داوری در فقه امامیه

داوری در فقه امامیه جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۷۰۴

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

حقوق عمومی در اسلام

حقوق عمومی در اسلام جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۷

قیمت : ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

مسائل ما و کارآمدی فقه

مسائل ما و کارآمدی فقه جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۴

قیمت : ۱٬۷۷۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

بررسی فقهی - حقوقی انواع شروط ضمن عقد نکاح و ضمانت اجرای آن

بررسی فقهی - حقوقی انواع شروط ضمن عقد نکاح و ضمانت اجرای آن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۷۲

پدیدآورنده: عبدلله جوان

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

حقوق کار

حقوق کار

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۷۰

قیمت : ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

حکومت موازین اسلامی و نسبت آن با اصول قانون اساسی

حکومت موازین اسلامی و نسبت آن با اصول قانون اساسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۸

پدیدآورنده: زهرا زندیه

قیمت : ۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

مکتب‌های اصولی موجود و مطلوب (فلسفه علم اصول)

مکتب‌های اصولی موجود و مطلوب (فلسفه علم اصول)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۵

پدیدآورنده: سعید ضیائی فر

قیمت : ۸۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۲

اصول حقوق بشردوستانه در اسلام و حقوق بین‌الملل

اصول حقوق بشردوستانه در اسلام و حقوق بین‌الملل

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۴

قیمت : ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۲

فقه خانواده؛ نکاح

فقه خانواده؛ نکاح

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۷

ترجمه: زهرا فهرستی

قیمت : ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

تعارض قوانین؛ مطالعه تطبیقی حقوق موضوعه و فقه اسلامی

تعارض قوانین؛ مطالعه تطبیقی حقوق موضوعه و فقه اسلامی جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۲

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

مسئولیت‌های مدنی خاص

مسئولیت‌های مدنی خاص

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۰

قیمت : ۶۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۱

حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۹۶

پدیدآورنده: سیداحمد حبیب نژاد

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق

مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۱۳۵

پدیدآورنده: عبدالرضا علیزاده

قیمت : ۱۵۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۸۹

مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

قیمت : ۹۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

تابعیت اصلی در حقوق ایران

تابعیت اصلی در حقوق ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۱

تابعیت اکتسابی در حقوق ایران

تابعیت اکتسابی در حقوق ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱