کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 63 مورد

تابعیت اعضای خانواده در حقوق ایران

تابعیت اعضای خانواده در حقوق ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

مسئولیت‌های مدنی خاص

مسئولیت‌های مدنی خاص

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۰

قیمت : ۶۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۱

تابعیت اصلی در حقوق ایران

تابعیت اصلی در حقوق ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۱

تابعیت اکتسابی در حقوق ایران

تابعیت اکتسابی در حقوق ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

جوهره سیاست

جوهره سیاست

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: جولین فرند
ترجمه: نورعلی نوری

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

درسنامه قواعد فقه جزایی

درسنامه قواعد فقه جزایی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: احمد حاجی ده آبادی

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

مبانی و قلمرو فتوا و حکم شورایی

مبانی و قلمرو فتوا و حکم شورایی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

تحلیل اقتصادی پرونده‌های خانوادگی با تاکید بر دعاوی طلاق

تحلیل اقتصادی پرونده‌های خانوادگی با تاکید بر دعاوی طلاق

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد‌هادی رستمی

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰

منطق حقوق ( کاربرد منطق و استدلال عقلی در علم حقوق)

منطق حقوق ( کاربرد منطق و استدلال عقلی در علم حقوق)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد‌رسول آهنگران

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰

کلیات حقوق اسلام

کلیات حقوق اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۰

طراحی نظام جامع حمایت خانواده

طراحی نظام جامع حمایت خانواده

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فرج الله هدایت نیا

قیمت : ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۰

جرم‌شناسی

جرم‌شناسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمود میرخلیلی

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

آشنایی با کلیات حقوق شهروندی

آشنایی با کلیات حقوق شهروندی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی
حقوق اساسی۳

حقوق اساسی۳

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره حقوق

درباره حقوق

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: نورعلی نوری

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

درباره سیاست

درباره سیاست

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علی نوری

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

ادله اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری

ادله اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حجت اله فتحی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹