کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 83 مورد

درآمدی بر تفسیر حقوقی

درآمدی بر تفسیر حقوقی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۷۱۲

پدیدآورنده: رضا پورمحمدی

قیمت : ۱٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

حقوق طبیعی بشر

حقوق طبیعی بشر

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۷۱۰

قیمت : ۲٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

توقیت در ملکیت

توقیت در ملکیت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۷۰۸

قیمت : ۹۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

داوری در فقه امامیه

داوری در فقه امامیه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۷۰۴

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

حقوق عمومی در اسلام

حقوق عمومی در اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۷

قیمت : ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

بررسی فقهی - حقوقی انواع شروط ضمن عقد نکاح و ضمانت اجرای آن

بررسی فقهی - حقوقی انواع شروط ضمن عقد نکاح و ضمانت اجرای آن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۷۲

پدیدآورنده: عبدلله جوان

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

حقوق کار

حقوق کار

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۷۰

قیمت : ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

حکومت موازین اسلامی و نسبت آن با اصول قانون اساسی

حکومت موازین اسلامی و نسبت آن با اصول قانون اساسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۸

پدیدآورنده: زهرا زندیه

قیمت : ۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

فلسفه علم اصول ۱ ؛ مکتب‌های اصولی موجود و مطلوب

فلسفه علم اصول ۱ ؛ مکتب‌های اصولی موجود و مطلوب

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۵

پدیدآورنده: سعید ضیائی فر

قیمت : ۸۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۲

اصول حقوق بشردوستانه در اسلام و حقوق بین‌الملل

اصول حقوق بشردوستانه در اسلام و حقوق بین‌الملل

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۴

قیمت : ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۲

فقه خانواده؛ طلاق

فقه خانواده؛ طلاق

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۰

قیمت : ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۸

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

قیمت : ۹۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

متون فقه ۳ (حقوق عمومی و بین الملل)

متون فقه ۳ (حقوق عمومی و بین الملل)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۰

قیمت : ۹۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

فقه خانواده؛ نکاح

فقه خانواده؛ نکاح

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۷

ترجمه: زهرا فهرستی

قیمت : ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

قواعد فقه حاکم بر خانواده

قواعد فقه حاکم بر خانواده

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۵

پدیدآورنده: زهرا فهرستی

قیمت : ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

تعارض قوانین؛ مطالعه تطبیقی حقوق موضوعه و فقه اسلامی

تعارض قوانین؛ مطالعه تطبیقی حقوق موضوعه و فقه اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۲

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

مسئولیت‌های مدنی خاص

مسئولیت‌های مدنی خاص

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۰

قیمت : ۶۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۱

سلب تابعیت در حقوق ایران (دوره مطالعات تحلیلی - تطبیقی حقوق بین‌الملل خصوصی)

سلب تابعیت در حقوق ایران (دوره مطالعات تحلیلی - تطبیقی حقوق بین‌الملل خصوصی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۲۹

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱