کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 47 مورد

روان شناسی، دین و معنویت

روان شناسی، دین و معنویت

پدیدآورنده: جیمز ام نلسون

قیمت : ۴۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

درسنامه سبک زندگی اسلامی با رویکرد تجویزی

درسنامه سبک زندگی اسلامی با رویکرد تجویزی

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره

نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

چهره جان: خودشناسی با رویکرد یکپارچه توحیدی

چهره جان: خودشناسی با رویکرد یکپارچه توحیدی

قیمت : ۳۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی

روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی

پدیدآورنده: حسین لطف آبادی

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

روان شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی

روان شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

شناخت درمانگری گروهی

شناخت درمانگری گروهی

پدیدآورنده: مایکل فری
ترجمه و نگارش: دکتر مسعود جان‌بزرگی

قیمت : ۲۳۳٬۰۰۰ ریال

سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن

سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن

قیمت : ۵۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸