کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 52 مورد

درآمدی بر مبانی و روشهای روان‌شناختی تربیتی عفاف و حجاب

درآمدی بر مبانی و روشهای روان‌شناختی تربیتی عفاف و حجاب

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

اشتغال زنان با تاکید بر آسیب‌ها و او‌لویت‌ها

اشتغال زنان با تاکید بر آسیب‌ها و او‌لویت‌ها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

علم النفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

علم النفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

روانشناسی تحول دینداری

روانشناسی تحول دینداری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر محمود نوذری

قیمت : ۱۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

روان شناسی زن و مرد

روان شناسی زن و مرد

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۷۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

روان شناسی، دین و معنویت

روان شناسی، دین و معنویت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: جیمز ام نلسون

قیمت : ۴۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

روان شناسی اخلاق

روان شناسی اخلاق

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تجربه دینی در فرهنگ اسلامی

تجربه دینی در فرهنگ اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۰۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)

نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

درسنامه سبک زندگی اسلامی با رویکرد تجویزی

درسنامه سبک زندگی اسلامی با رویکرد تجویزی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره

نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

چهره جان: خودشناسی با رویکرد یکپارچه توحیدی

چهره جان: خودشناسی با رویکرد یکپارچه توحیدی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

درآمدی بر روان شناسی دین

درآمدی بر روان شناسی دین

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۶۵٬۰۰۰ ریال

روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی

روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حسین لطف آبادی

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

روان شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی

روان شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸