کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 57 مورد

مشاوره پیش از ازدواج( اصول، مبانی و راهبردهای عملی)

مشاوره پیش از ازدواج( اصول، مبانی و راهبردهای عملی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۶۵

قیمت : ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

شخصیت در بزرگسالی(نظریه پنج عاملی شخصیت)

شخصیت در بزرگسالی(نظریه پنج عاملی شخصیت)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۶۱

پدیدآورنده: مک کرا

قیمت : ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

درآمدی بر مبانی و روشهای روان‌شناختی تربیتی عفاف و حجاب

درآمدی بر مبانی و روشهای روان‌شناختی تربیتی عفاف و حجاب

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۵۳

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)

روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۵۰

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)

روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۴۹

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

اشتغال زنان با تاکید بر آسیب‌ها و او‌لویت‌ها

اشتغال زنان با تاکید بر آسیب‌ها و او‌لویت‌ها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۴۶

قیمت : ۶۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

علم النفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

علم النفس از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۱۷

قیمت : ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

روان‌شناسی زن و مرد

روان‌شناسی زن و مرد

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۱۶

قیمت : ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

شخصیت از دیدگاه صفات(نظریه‌های روان‌شناختی و اسلامی)

شخصیت از دیدگاه صفات(نظریه‌های روان‌شناختی و اسلامی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۹۴

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۶

روان‌شناسی، دین و معنویت

روان‌شناسی، دین و معنویت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۸۹

پدیدآورنده: جیمز ام نلسون

قیمت : ۴۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تجربه دینی در فرهنگ اسلامی

تجربه دینی در فرهنگ اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۸۰

قیمت : ۳۰۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۷۶

قیمت : ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۷۴

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان‌شناسی اخلاق

روان‌شناسی اخلاق

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۶۶

قیمت : ۹۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

درسنامه سبک زندگی اسلامی با رویکرد تجویزی

درسنامه سبک زندگی اسلامی با رویکرد تجویزی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۴۲

قیمت : ۶۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

چهره جان: خودشناسی با رویکرد یکپارچه توحیدی

چهره جان: خودشناسی با رویکرد یکپارچه توحیدی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۳۸

قیمت : ۳۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)

نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۳۱

قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره ( اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)

نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره ( اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۳۰

قیمت : ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴