کتاب‌ها

نمایش 55 تا 72 مورد از کل 665 مورد

خانواده فناورانه (سیطره شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روابط خانواده)

خانواده فناورانه (سیطره شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روابط خانواده)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۱

قیمت : ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱

فقه خانواده؛ طلاق

فقه خانواده؛ طلاق

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۶۰

قیمت : ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

تربیت دینی در دوره دبستان و دبیرستان

تربیت دینی در دوره دبستان و دبیرستان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۹

پدیدآورنده: دکتر محمود نوذری

قیمت : ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱

مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

مفهوم اطلاق در نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۸

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

قیمت : ۹۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

اصول و روش‌های تربیت در قرآن کریم

اصول و روش‌های تربیت در قرآن کریم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۷

قیمت : ۱٬۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

اندیشه‌های اجتماعی متفکران مسلمان

اندیشه‌های اجتماعی متفکران مسلمان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۶

پدیدآورنده: حسین اژدری زاده

قیمت : ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

رهیافت معنویت خداسو

رهیافت معنویت خداسو

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۵

قیمت : ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱

دین، کجروی و کنترل اجتماعی

دین، کجروی و کنترل اجتماعی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۴

ترجمه و تحقیق: مهدی صفار دستگردی

قیمت : ۹۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

زیبایی‌شناسی دینی تلویزیون

زیبایی‌شناسی دینی تلویزیون

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۳

پدیدآورنده: علی اصغر فهیمی‌فر

قیمت : ۸۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

مسائل اخلاقی ریسک و تأثیر آن بر مدیریت

مسائل اخلاقی ریسک و تأثیر آن بر مدیریت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۲

قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

راهزنی در دوره قاجار

راهزنی در دوره قاجار

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۱

قیمت : ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

متون فقه ۳ (حقوق عمومی و بین الملل)

متون فقه ۳ (حقوق عمومی و بین الملل)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۰

قیمت : ۹۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

روان‌شناسی نظامی با رویکرد قرآنی

روان‌شناسی نظامی با رویکرد قرآنی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۹

قیمت : ۱٬۰۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

نظریه‌های بنیادین خانواده درمانگری (مطابقت‌ها و عدم مطابقت‌های فرهنگی ـ مذهبی)

نظریه‌های بنیادین خانواده درمانگری (مطابقت‌ها و عدم مطابقت‌های فرهنگی ـ مذهبی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۸

پدیدآورنده: محمد زارعی

قیمت : ۹۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

فقه خانواده؛ نکاح

فقه خانواده؛ نکاح

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۷

ترجمه: زهرا فهرستی

قیمت : ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

الگوی مواجهه با تظاهر در سیره ارتباطی امام رضا(ع)

الگوی مواجهه با تظاهر در سیره ارتباطی امام رضا(ع)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۶

پدیدآورنده: محمدرضا انواری

قیمت : ۹۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱

قواعد فقه حاکم بر خانواده

قواعد فقه حاکم بر خانواده

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۵

پدیدآورنده: زهرا فهرستی

قیمت : ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

روش‌شناسی مطالعات دلالت‌پژوهی

روش‌شناسی مطالعات دلالت‌پژوهی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۴

پدیدآورنده: حسن دانایی فرد

قیمت : ۶۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱