کرسی علمی ـ ترویجی

ترور امام حسن (علیه السلام) در ساباط توطئه خوارج یا اشراف کوفه؟

ترور امام حسن (علیه السلام) در ساباط توطئه خوارج یا اشراف کوفه؟

ارائه کننده: محمد رضا هدایت پناه

فتقد: دکتر روح الله توحیدی نیا

دبیر علمی: دکتر رسول قلیچ

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: امام حسن مجتبی علیه السلام ترور امام حسن خوارج اشراف کوفه گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشکده علوم اسلامی هدایت پناه دکتر روح الله توحیدی نیا دکتر رسول قلیچ محمد رضا هدایت


نظر شما :