کرسی علمی ـ ترویجی

تحلیل اصول اخلاقی حاکم بر انفاق

تحلیل اصول اخلاقی حاکم بر انفاق

ارائه کنندگان:

  دکتر سیدرضا حسینی عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 دکتر مصطفی کاظمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ناقدین :

حجه الاسلام والمسلمین محمد بهشتی دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه      

دکتر محمدجواد توکلی هیات علمی موسسه امام خمینی (ره) 

دبیر نشست :

 دکتر علیرضا لشکری هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  

24/12/1400 ساعت  8 الی 10


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: تحلیل اصول اخلاقی حاکم بر انفاق اصول اخلاقی حاکم بر انفاق اصول اخلاقی انفاق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اجتماعی سید رضا حسینی مصطفی کاظمی نجف آبادی دکتر کاظمی نجف آبادی محمد بهشتی حجت الاسلام و المسلمین محمد بهشتی دکتر محمدجواد توکلی لشکری دکتر محمد لشکری


نظر شما :