کرسی علمی ـ ترویجی

تحلیل ساختار فقهی هزینه ها و درآمدهای تکافل اجتماعی

تعداد بازدید:۳۵۳
تحلیل ساختار فقهی هزینه ها و درآمدهای تکافل اجتماعی

ارائه کنندگان :

دکتر سیدرضا حسینی عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر مصطفی کاظمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ناقدین :

آیت الله محمد تقی علوی استاد خارج حوزه علمیه قم      

دکتر مهدی خطیبی استادیار موسسه امام خمینی(ره)

دبیر علمی :

دکتر محمد بیدار استاد همکار جامعه المصطفی  

دوشنبه  1400/12/23  ساعت  10الی 12


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: تحلیل ساختار فقهی هزینه ها و درآمدهای تکافل اجتماعی ساختار فقهی هزینه ها و درآمدها مبانی فقهی هزینه درآمد تکافل تکافل اجتماعی سید رضا حسینی دکتر سید رضا حسینی دکتر مهدی خطیبی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه اقتصاد آیت الله محمد تقی علوی استاد خارج حوزه علمیه قم دکتر محمد بیدار ارائه کننده ناقد ناقدین دبیر علمی

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظر شما :