کرسی علمی ـ ترویجی

ساختار و عملکرد نهاده‌های خیریه

سلسله نشست‌های خیر ماندگار
تعداد بازدید:۳۳۱
ساختار و عملکرد نهاده‌های خیریه

سخنرانان:
حجت الاسلام دکتر سید رضا حسینی؛ هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر مصطفی کاظمی نجف آبادی؛ هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناقدان:
دکتر سعید مسعودی‌پور؛ هیئت علمی دانشگاه قم
علیرضا اسکندری نژاد؛ پژوهشگر جامعه شناسی و مدیر اطلس خیر ایران
دبیر کرسی؛
دکتر سید محمدرضا سیدی؛ معاون برون داده‌های علمی و پژوهشی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری(خیر ماندگار)
‌سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۹ تا ۱۱
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سالن حکمت
لینک جلسه: B2n.ir/ala60
Ala.ui.ac.ir/fa/live
با ارائه گواهینامه حضور برای شرکت کنندگان

مراکز همکار:

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری

 

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کرسی علمی - ترویجی ساختار و عملکرد نهاده‌های خیریه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه اقتصاد دکتر سید رضا حسینی دکتر مصطفی کاظمی نجف آبادی دکتر سعید مسعودی‌پور علیرضا اسکندری نژاد دکتر سید محمدرضا سیدی

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۴۰۲

نظر شما :