گروه فلسفه علوم انسانی - نشست و کرسی - آرشیو

نشست اشکالات تبیین علّی عمل و پیامدهای آن برای علوم انسانی

نشست اشکالات تبیین علّی عمل و پیامدهای آن برای علوم انسانی

گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به منظور تبیین مبانی دیدگاه های مطرح درباره ساختار و روش علوم انسانی رفتاری نشست علمی تخصصی «اشکالات تبیین علّی عمل و پیامدهای آن برای علوم انسانی» را برگزار می کند به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دکتر مهدی ذاکری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(پردیس قم) در این نشست به سخنرانی می پردازد تا به سوالاتی چون 1. آیا نظریه علی پوزیتیویستی درباره تبیین رفتار انسان در علوم انسانی قابل دفاع است؟ 2. آیا نظریه علی اصلاح شده دیویدسن درباره تبیین رفتار انسان قابل دفاع است؟ 3. رد و اثبات هر یک از نظریات چه لوازمی برای علوم انسانی دارد؟ و سوالاتی دیگر از این قبیل پاسخ دهد. گروه فلسفه علوم انسانی محورهای نشست را 1. توضیح نظریه علَی درباره عمل (دیدگاه پوزیتیویستی) 2. بیان اشکالات وارد شده به این نظریه 3. نظریه علی اصلاح شده دیویدسن 4. ارزیابی توان پاسخ گویی نظریه دیویدسن به اشکالات 5. لوازم اثبات و رد نظریه علی عمل برای علوم انسانی برشمرده است این نشست چهارشنبه 24 آبانماه سال جاری از ساعت 10 الی 12 در سالن اجتماعات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم، شهرک پردیسان، بعد از دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود و همه علاقه مندان می توانند در این نشست شرکت داشته باشند.

ادامه مطلب