گروه فلسفه علوم انسانی - نشست و کرسی - آرشیو

نشست نقد عقلانیت علمی از منظر فایرابند

نشست نقد عقلانیت علمی از منظر فایرابند

عقلانیت علم از منظر فایرابند تاریخ برگزاری: 23/1/91 ساعت برگزاری : 16-18 نوع نشست: عمومی (با حضور پژوهشگران و کارشناسان و دانشجویان نهادهای علمی) محورهای نشست: 1- نقد عقلانیت به مثابه روش علمی - بررسی استدلالات گالیله درباره حرکت زمین و تلسکوپ - آیا روش علمی مطلوب است؟ - عقل و عمل 2- روش شناسی فایرابند - روش برهان خلف - روش مردم شناسی 3- آیا فایرابند در نقد عقلانیت با پارادکس مواجه است؟ سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: - مقومات نقدهای فایرابند بر عقلانیت علم ( عقلانیت علم به مثابه روش علمی)کدامند؟ - آیا فایرابند در استدلالاتش از روش خاصی استفاده می کند؟ - آیا فایرابند روش خاصی را برای فهم علم توصیه می کند؟ - اگر پاسخ به دو پرسش فوق "بلی" است آیا فایرابند در نقد عقلانیت با پارادکس مواجه است؟ سخنران : غلامحسین مقدم حیدری - عضو هیئت علمی پزوهشگاه علوم انسانی دبیر نشست: دکتر مهدی علیپور - عضو هیئت علمی پژ‍وهشگاه حوزه و دانشگاه

ادامه مطلب
نشست دفاع از واقع گرایی مستقیم در ادراک حسی

نشست دفاع از واقع گرایی مستقیم در ادراک حسی

محورهای نشست: - اشاره به چیستی ادراک حسی - اشاره به دیدگاه‌های مطرح در خصوص فرایند ادراک حسی؛ پدیدارگرایی، نظریه قیدی، نظریه‌های فصلی، و واقع‌گرایی مستقیم - دفاع از واقع‌گرایی مستقیم سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: - آیا واقع‌گرایی مستقیم در باب ادراک حسی معقول و قابل دفاع است؟

ادامه مطلب
نشست علمی تخصصی برونگرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالات ذهنی

نشست علمی تخصصی برونگرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالات ذهنی

چهارشنبه 13 اردیبهشت از ساعت 16 تا 18 هدف از برگزاری: تبیین تنقیح بعضی از مبانی معرفتی علوم انسانی به طور خاص تبیین چیستی برون گرایی در محتوا و چگونگی امکان معرفت پیشینی به حالات ذهنی در فرض برون گرایی سخنران: دکتر محمود مروارید محقق پژوهشگاه دانش‌های بنیادین

ادامه مطلب
نشست درنگی در علم آگوستینی(ارزیابی دیدگاه آلوین پلانتینگا در علم دینی)

نشست درنگی در علم آگوستینی(ارزیابی دیدگاه آلوین پلانتینگا در علم دینی)

محورهای این نشست : چیستی، سنجش و نقد دیدگاه علم آگوستینی براساس برداشت وی، الوین پلانتینگا ظاهراً برخی از باورهای دینی را با برخی از یافته های علم امروزی متعارض می یابد، از این رو پیشنهاد می کند برای آن که هم علم بتواند اشتباهات تفسیری ما را از متون دینی تصحیح کند و هم دین راهنمای علم در پرهیز از یکی انگاشتن نظریه های علمی با حقیقت شود، باید به علمی روی آوریم که از هرآن چه می دانیم بهره ببرد؛ خواه آموزه ها و باورهای دینی، خواه داده های تجربی و یافته های علمی

ادامه مطلب