گروه علوم تربیتی - نشست و کرسی - آرشیو

نشست اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء

نشست اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء

سخنران : حجت الاسلام دکتر محمد داوودی عضو هیأت علمی گروه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هدف از برگزاری: ارائه یافته هایی در مورد اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء محور های نشست: 1. اخلاق مشاء شامل اخلاق(ماهیت نفس، قوای نفس، سعادت انسان)، فضایل و رذایل، معیار فضلیت، اجناس فضایل و رذایل 2. تربیت اخلاقی شامل: هدف تربیت اخلاقی، اصول تربیت اخلاقی، روش های تربیت اخلاقی و الگوی تربیت اخلاقی 3. نقد و بررسی اخلاق و تربیت اخلاقی مشاء

ادامه مطلب