دکتر علی شیروانی

دکتر علی شیروانی

پست الکترونیکی:

کتاب‌ها - پدیدآورنده

آفرینش در حکمت مشاء

آفرینش در حکمت مشاء

پدیدآورنده: دکتر علی شیروانی

قیمت : ۳۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

مقامات عارفان به روایت ابن سینا

مقامات عارفان به روایت ابن سینا

پدیدآورنده: دکتر علی شیروانی

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تعلیقاتی بر ارزش معرفت شناختی تجربه دینی

تعلیقاتی بر ارزش معرفت شناختی تجربه دینی

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

ارزش معرفت شناختی تجربه دینی

ارزش معرفت شناختی تجربه دینی

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

مباحثی در کلام جدید

مباحثی در کلام جدید

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

صفات خدا

صفات خدا

قیمت : ۳۳٬۰۰۰ ریال