گروه قرآن پژوهی - نشست و کرسی

رجبی قدسی: تسامح در متن به آموزش قرآن کمک می‌کند / فاکر میبدی: تصریف به تحریف می‌انجامد
در نشست «ارزیابی مستندات تصریف، توسعه و تسامح در متن قرآن» بیان شد:

رجبی قدسی: تسامح در متن به آموزش قرآن کمک می‌کند / فاکر میبدی: تصریف به تحریف می‌انجامد

حجت‌الاسلام شریفی‌نسب و حجت‌الاسلام فاکر میبدی در نشست علمی «ارزیابی مستندات تصریف، توسعه و تسامح در متن قرآن کریم» با رد تسامح در متن قرآن حتی برای آموزش بر این امر تأکید کردند که قائل شدن به این تسامح، زمینه را برای تحریف فراهم می‌کند، در حالی که رجبی قدسی معتقد است تسامح برای آموزش قرآن ایرادی ندارد.

ادامه مطلب
پیش همایش بین المللی قرآن و  امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه روح معنا در تفسیر قرآن

پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه روح معنا در تفسیر قرآن

- پشتیبانی علمی از همایش بین المللی قرآن و امام خمینی حسب پیشنهاد معاونت فرهنگی وزارت علوم به عنوان پیش همایش - دانش افزایی محققان و دانشجویان رشته علوم قرآنی - واکاوی یکی از مسایل مهم در حوزه زبان قرآن و تفسیر پشتیبانی علمی از همایش بین المللی قرآن و امام خمینی حسب پیشنهاد معاونت فرهنگی وزارت علوم به عنوان پیش همایش دانش افزایی محققان و دانشجویان رشته علوم قرآنی واکاوی یکی از مسایل مهم در حوزه زبان قرآن و تفسیر

ادامه مطلب
نشست نقش مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی

نشست نقش مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی

هدف از برگزاری نشست: بررسی نقش مطالعات و پژوهشهای قرآنی در تولید علوم انسانی اسلامی خروجی مورد انتظار از نشست: روشن شدن زوایای موضوع و تهیه موادی جهت تولید کتاب یا یک شماره نشریه اختصاصی و جهت دهی به فعالیت های علمی قرآن‌پژوهان و کمک به پروژه تحول علوم انسانی محورهای نشست: مراد از تحول علوم انسانی و ضرورت آن نقش قرآن و مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی قابلیت پژوهشگاه و به ویژه گروه قرآن‌پژوهی در راستای هدایت و اجرای تحول سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: مراد از تحول علوم انسانی و ضرورت آن چیست؟ نقش قرآن و مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی چیست؟ قابلیت پژوهشگاه و به ویژه گروه قرآن‌پژوهی در هدایت و اجرای تحول قرآن‌بنیاد علوم انسانی چگونه است؟

ادامه مطلب
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «منطق گفتمان قرآن کریم»

پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «منطق گفتمان قرآن کریم»

به اعتقاد حجت الاسلام و المسلمین سعیدی روشن تأمل در شیوه زبان دین از جمله مسائلی است که از دیر باز مورد توجه عالمان الهیات و تفسیر بوده است.و پرسش اساسی در این زمینه آن است که منطق و شیوه گفتمان قرآن چیست؟ آیا منطق و زبان پیام رسانی قرآن، منطق خاصی چون منطق فیلسوفان و عارفان و عالمان رشته های مختلف علمی، و عرف و زبان خاصی مانند زبان علمی، فلسفی، عرفانی، و جزآن است؟ یا منطق قرآن همان منطق و مدل گفتمان عموم عقلا و زبان عرفی است؟ و یا فرض دیگری متصور است؟ وی در این نظریه ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون در این مساله به رویکرد ویژه ای رسیده است.مطابق این دیدگاه زبان معنایی و ساختاری قرآن یک شیوه و منطق خاص است. بر اساس این نظریه قرآن کریم با حفظ چارچوب های زبانی عرف عام عقلا در انتقال معنا، جهت ابلاغ مقاصد والای خود، کار ویژه هایی را درشیوه پیام رسانی خویش تعبیه کرده است که زبان عرفی فاقد آنهاست. براین اساس این نظریه موسوم به زبان عرفی فراعرفی است.

ادامه مطلب