دکتر علی فتحی

دکتر علی فتحی

پست الکترونیکی:

کتاب‌ها - پدیدآورنده

نصوص القرانیه المعاصره

نصوص القرانیه المعاصره

پدیدآورنده: دکتر علی فتحی

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اصول و مقدمات تفسیر

اصول و مقدمات تفسیر

پدیدآورنده: دکتر علی فتحی

قیمت : ۳۳۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

کتاب جریان‌شناسی تفسیر سلفی

کتاب جریان‌شناسی تفسیر سلفی

پدیدآورنده: دکتر علی فتحی

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

معیارپذیری تفسیر قرآن

معیارپذیری تفسیر قرآن

پدیدآورنده: دکتر علی فتحی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶