مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمون اختصاصی


برای پذیرش در پنج رشته، آزمون اختصاصی دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود

برای پذیرش در پنج رشته، آزمون اختصاصی دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود

مدیر تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: امسال در پنج رشته روانشناسی، مدیریت‌دولتی، جامعه‌شناسی، اقتصاداسلامی وعلوم‌قرآنی دوره تخصصی دکتری در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

ادامه مطلب