مطالب مرتبط با کلید واژه

محمد اسعدی


هر نوع انکار امامت، کفر نیست/ کفر منکران امامت، نظر قاطبه شیعه نیست
گزارش ایکنا؛

هر نوع انکار امامت، کفر نیست/ کفر منکران امامت، نظر قاطبه شیعه نیست

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه انکار هر نوع ضروری دین از جمله امامت از منظر شیعه، منجر به کفر نیست، گفت: برخی افراد با استناد به الحدائق شیخ یوسف بحرانی، به این شبهه دامن زده اند ولی این ادعا که همه علمای شیعه قائل به کفر و یا کفر باطنی منکران امامت هستند اصلا پذیرفتنی نیست.

ادامه مطلب