مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر احمد احمدی


دکتر احمد احمدی امروزه نماد کامل و جامع بحث تحقق همکاری حوزه و دانشگاه است.

دکتر احمد احمدی امروزه نماد کامل و جامع بحث تحقق همکاری حوزه و دانشگاه است.

دکتر مجید کافی معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: مرحوم دکتر احمدی هم به لحاظ اجرایی و هم به لحاظ علمی در راستای تحقق همکاری حوزه و دانشگاه بسیار کوشش کردند و ما می‌توانیم ادعا کنیم مرحوم دکتر احمدی امروزه نماد کامل و جامع بحث تحقق همکاری حوزه و دانشگاه است.

ادامه مطلب
نشست مسئله همکاری حوزه و دانشگاه در ابعاد مختلف اندیشه دکتر احمد احمدی(ره)
گزارش

نشست مسئله همکاری حوزه و دانشگاه در ابعاد مختلف اندیشه دکتر احمد احمدی(ره) گالری

نشست مسئله همکاری حوزه و دانشگاه در ابعاد مختلف اندیشه دکتر احمد احمدی(ره) فیلسوف معاصر و رئیس فقید سازمان سمت، همزمان با سالگرد درگذشت این اندیشمند حوزه علوم انسانی اسلامی به همت پژوهشکده مطالعات و همکاری‎های حوزه و دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری سه رویداد مهم توسط معاونت پژوهش، آموزش و فناوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

برگزاری سه رویداد مهم توسط معاونت پژوهش، آموزش و فناوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

معاونت پژوهش، آموزش و فناوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه امسال سه رویداد مهم شامل نشست بزرگداشت دکتر احمد احمدی، نشست بزرگداشت روز حوزه و دانشگاه و جشنواره دوسالانه کتاب علوم‌ انسانی با رویکرد علوم اسلامی را برگزار می‌کند.

ادامه مطلب
دکتر احمد احمدی(ره) و مساله همکاری حوزه و دانشگاه
پژوهشکده مطالعات و همکاری‌های حوزه و دانشگاه برگزار می‌کند:

دکتر احمد احمدی(ره) و مساله همکاری حوزه و دانشگاه

پژوهشکده مطالعات و همکاری‌های حوزه و دانشگاه به مناسب سالگرد درگذشت دکتر احمدی(ره) فیلسوف معاصر، مساله همکاری حوزه و دانشگاه را از دیدگاه این فیلسوف بررسی می کند

ادامه مطلب