مطالب مرتبط با کلید واژه

دوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامی


جزئیات ارسال آثار به دبیرخانه دوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامی تشریح شد
توسط دبیر کمیته اطلاع رسانی دوسالانه:

جزئیات ارسال آثار به دبیرخانه دوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامی تشریح شد

دبیر کمیته اطلاع رسانی دوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامی با اشاره به برگزاری این دو سالانه افزود: سایت دوسالانه برای ثبت نام آثار از نیمه دوم تیرماه فعال شده است.

ادامه مطلب
حمایت از پژوهشگران در سطح ملی هدف برگزاری دوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامی است
دبیر اجرایی دوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامی:

حمایت از پژوهشگران در سطح ملی هدف برگزاری دوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامی است

دبیر اجرایی دوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامی گفت: این رویداد علمی در راستای تقویت نقش اثرگذار پژوهشگاه در راهبری مطالعات علوم انسانی با رویکرد اسلامی و حمایت از پدیدآورندگان و پژوهشگران این حوزه در گستره ملی برگزار می‌‎شود.

ادامه مطلب
تولید فناوری محور ویژه دوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامی است
دبیر دوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامی:

تولید فناوری محور ویژه دوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامی است

دبیر دو سالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامی گفت: محور ویژه در این رویکرد حمایت از ایده های پژوهشی علوم انسانی در رویکرد اسلامی است که منجر به تولید فناوری می شود.

ادامه مطلب