کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۴ مورد.

فقه تربیتی جلد دوم

فقه تربیتی جلد دوم جدید

قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

فلسفه تربیت اسلامی (رویکرد وحیانی)

فلسفه تربیت اسلامی (رویکرد وحیانی)

پدیدآورنده: بهروز رفیعی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

حقوق تربیتی کودک در اسلام

حقوق تربیتی کودک در اسلام

قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

نقد مبانی فلسفی «فلسفه برای کودکان»

نقد مبانی فلسفی «فلسفه برای کودکان»

پدیدآورنده: علی ستاری

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نقش معلّم در تربیت دینى

نقش معلّم در تربیت دینى

پدیدآورنده: دکتر محمد داوودی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

المنتقی من نصوص الاخلاق والتربیه المعاصره

المنتقی من نصوص الاخلاق والتربیه المعاصره

پدیدآورنده: بهروز رفیعی

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

کتاب روش های تربیتی در قرآن کریم جلد سوم

کتاب روش های تربیتی در قرآن کریم جلد سوم

قیمت : ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی

مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی

پدیدآورنده: دکتر علی لطیفی

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

الگوی خلاقیت از دیدگاه اسلامی

الگوی خلاقیت از دیدگاه اسلامی

پدیدآورنده: جواد مداحی

قیمت : ۱۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مربیان ما؛ تاریخ اندیشه های تربیتی مربیان مسلمان (جلد اول)

مربیان ما؛ تاریخ اندیشه های تربیتی مربیان مسلمان (جلد اول)

پدیدآورنده: بهروز رفیعی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تربیت اخلاقی در اسلام

تربیت اخلاقی در اسلام

پدیدآورنده: مقداد یالجن
ترجمه و نگارش: بهروز رفیعی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷