آراى دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانى آن (جلد دوم)گروه‌ها : علوم تربیتی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : علوم تربیتی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

این اثر دومین جلد از مجموعه چند جلدی «آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن» می‌باشد که گزارشی از دیدگاه‌های تربیتی گروهی از متفکران مسلمان که یا در ساحت نظری تعلیم و تربیت و اخلاق اثر مکتوب دارند و یا در مقام برنامه‌ریزی و عمل تربیتی طراح و بنیانگذار نظام آموزشی و پرورشی‌اند، یا از برجستگی علمی ویژه‌ای برخوردارند. هدف از تهیه و تدوین این مجموعه دستیابی به اندیشه‌ها و مبانی تربیتی اندیشمندان مسلمان و نشان دادن تأثیر آموزه‌ها و باورهای دینی و یافته‌های فلسفی، عرفانی، حدیثی و فقهی بر دیدگاه‌های تربیتی آنان و در نهایت نگاشتن تاریخ جامع تعلیم و تربیت اسلامی است. در این کتاب که در چارچوب همین نگرش و روش، تدوین ‌یافته، اندیشه‌های تربیتی مسکویه، خواجه نصیرالدین طوسی، شهاب‌الدین سهروردی، زرنوجی و مولوی گزارش و مبانی فکری و منابع اندیشه هر متفکر به خوبی بیان شده است.

 

 • سخن آغازین / مدیر مسئول
 • بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین / منصوره السادات صادقی، دکتر محمدعلی مظاهری، محمود حیدری ۱۱
 • بررسی تأثیرگسترش هستی‌شناسی اسلامی برفعال‌سازی مؤلفه‌های هوشبهرهیجانی / دکتر معصومه اسمعیلی
 • تأملی در سازه‌های مذهبی و جایگاه آنها در روان‌شناسی سلامت / دکتر مجید صدوقی
 • مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی / دکتر علی نقی فقیهی، دکتر باقر غباری بناب، یداله قاسمی‌پور
 • نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب انگیزه‌های مازلو / محمدصادق شجاعی
 • آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز / دکتر مسعود آذربایجانی
 • روش‌های سنجش شخصیت از منظر دین و روان‌شناسی /ابراهیم نیک‌صفت
 • تازه‌های روان‌شناسی و دین / مهدی محبی
 • چکیده مقالات به عربی/ خلیل زامل عطشان
 • چکیده مقالات به انگلیسی / علیرضا اسفندیاری مقدم

 

 • نوبت چاپ: ششم : ۱۳۹۳

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

ارسال با ایمیل:

نظر شما :