کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 56 مورد

تربیت زیبایی‌شناختی از دیدگاه اسلام

تربیت زیبایی‌شناختی از دیدگاه اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۰

قیمت : ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

اصول و روش‌های تربیت در قرآن کریم

اصول و روش‌های تربیت در قرآن کریم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۵۷

قیمت : ۱٬۶۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

روشهای تربیتی در قرآن کریم جلد چهارم محبت، بینش و بصیرت، عدالت و اعتدال، نظارت و مراقبت، و بحث و گفت‌وگو

روشهای تربیتی در قرآن کریم جلد چهارم محبت، بینش و بصیرت، عدالت و اعتدال، نظارت و مراقبت، و بحث و گفت‌وگو

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

آموزه‌های تربیتی قرآن کریم

آموزه‌های تربیتی قرآن کریم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

رد پای تجربه

رد پای تجربه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علی اسعدی

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

رویکرد اسلامی به مراحل تحول دین‌داری

رویکرد اسلامی به مراحل تحول دین‌داری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر محمود نوذری

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

تبیین فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه‌ای) در جمهوری اسلامی ایران

تبیین فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه‌ای) در جمهوری اسلامی ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

اخلاق حرفه‌ای در تربیت

اخلاق حرفه‌ای در تربیت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فاطمه وجدانی

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

واقعیت آموزش در سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ فلسفه، تضادها و چالش‌ها

واقعیت آموزش در سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ فلسفه، تضادها و چالش‌ها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

آسیب‌شناسی تربیت دینی

آسیب‌شناسی تربیت دینی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۳۰٬۰۰۰ ریال

فقه تربیتی جلد دوم

فقه تربیتی جلد دوم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فقه تربیتی جلد اول

فقه تربیتی جلد اول

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فلسفه‌های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی

فلسفه‌های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

المنتقی من نصوص الاخلاق والتربیه المعاصره

المنتقی من نصوص الاخلاق والتربیه المعاصره

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: بهروز رفیعی

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن جلد ششم امام خمینی رحمه الله

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن جلد ششم امام خمینی رحمه الله

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

کتاب روش های تربیتی در قرآن کریم جلد سوم

کتاب روش های تربیتی در قرآن کریم جلد سوم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷