کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 50 مورد

اخلاق حرفه‌ای در تربیت

اخلاق حرفه‌ای در تربیت جدید

پدیدآورنده: فاطمه وجدانی

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

آسیب‌شناسی تربیت دینی

آسیب‌شناسی تربیت دینی

قیمت : ۲۶۵٬۰۰۰ ریال

المنتقی من نصوص الاخلاق والتربیه المعاصره

المنتقی من نصوص الاخلاق والتربیه المعاصره

پدیدآورنده: بهروز رفیعی

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

کتاب روش های تربیتی در قرآن کریم جلد سوم

کتاب روش های تربیتی در قرآن کریم جلد سوم

قیمت : ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی

مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی

پدیدآورنده: دکتر علی لطیفی

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

روانشناسی تحول دینداری

روانشناسی تحول دینداری

پدیدآورنده: دکتر محمود نوذری

قیمت : ۵۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

الگوی خلاقیت از دیدگاه اسلامی

الگوی خلاقیت از دیدگاه اسلامی

پدیدآورنده: جواد مداحی

قیمت : ۱۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مربیان ما؛ تاریخ اندیشه های تربیتی مربیان مسلمان (جلد اول)

مربیان ما؛ تاریخ اندیشه های تربیتی مربیان مسلمان (جلد اول)

پدیدآورنده: بهروز رفیعی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

فلسفه تربیت اسلامی (رویکرد وحیانی)

فلسفه تربیت اسلامی (رویکرد وحیانی)

پدیدآورنده: بهروز رفیعی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تربیت اخلاقی در اسلام

تربیت اخلاقی در اسلام

پدیدآورنده: مقداد یالجن
ترجمه و نگارش: بهروز رفیعی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی(رویکرد تطبیقی)

درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی(رویکرد تطبیقی)

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴