همنشینی و کجروی (نگاهی به دیدگاه های اسلامی و یافته های اجتماعی)گروه‌ها : جامعه شناسی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
طرف‌های مشارکت : مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : دوازدهمین دوره کتاب سال حوزه ، ۸۹ ، برگزیده ؛ نهمین همایش تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین ، ۸۷ ، اول ؛

ناموجود

کتابی که پیش رو دارید به جستجو در منابع اسلامی (قرآن و حدیث) و یافته‌های علوم‌اجتماعی پرداخته و یکی از فراگیرترین علل رفتارهای کجروانه، یعنی اثرگذاری‌ها و اثرپذیری‌های کجروانه همنشینان و راهکارهای کنترل آنها را بررسی کرده است. این مجموعه، گام نخستِ پژوهشی است که با هدف امکان¬سنجی یک نظریه اسلامی و اجتماعیِ کجروی در دست اجراست و بنا دارد دیدگاههای اسلامی را در قالب یک الگوی نظری ارائه کند. یافته‌ها از اثرگذار بودن عوامل زیر در هر سه سطح خُرد، میانه و کلان خبر می‌دهند که در رابطه‌های جزئی و دوسویه و در خلال مکانیسمهای علّی، عمل می‌کنند و در محیطهای مختلفِ کنش به کجروی یا استمرار آن می‌انجامند: نیازهای اساسی و آسیبب¬پذیری¬ها، جاذبه بین¬فردی، یادگیری (شناختی، عامل، جانشین، اجتماعی)، جامعه¬پذیری، نفوذ اجتما¬عی، علائق و منافع گروهی، هنجارها و ارزشهای خرده‌فرهنگی، ترفند-های تبلیغی و ... . اثر¬پذیری¬ها در سطح نگرش به شکل تغییر در افکار، باورها، عواطف و تمایلاتند و در سطح رفتار، عبارتند از: همنوایی، اجابت و اطاعت. راهکارهای کنترلی در هر سه محور پیشگیری، توان‌بخشی و مجازات به شرح زیر، پیشنهاد شده‌اند: پیش‌هشدار، آماده¬‌سازی، رفع اثرپذیری‌، تعیین محدوده همنشینی، پیام‌سازی فرهنگی، هنجارسازی، کنترلهای ارزشی، عاطفی و ماورای طبیعی، تقویت و... محورهای یاد شده، مباحث متنوع این کتاب را تشکیل داده‌اند.

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

ارسال با ایمیل:

نظر شما :