آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن جلد ششم امام خمینی رحمه اللهگروه‌ها : علوم تربیتی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : علوم تربیتی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۶۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

امام خمینی ـ قدس سرّه ـ‌ از مربیان بزرگ، صاحب‌نظر در امر تعلیم و تربیت، و دارای نظام تربیتی دقیق و بدیعی است. این امر البته ناشی از جامعیت شخصیت علمی ایشان و حاصل تأمل و تفکر در قرآن کریم و معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) است. کتاب حاضر با هدف استخراج و استنباط اندیشه‌های تربیتی امام خمینی(ره) از آثار مختلف ایشان، و تحلیل مبانی، اهداف و زیرساخت‌های اندیشه تربیتی وی براساس الگوی ساحت‌های تربیت نگاشته شده است. تربیت اعتقادی و عبادی، تربیت اخلاقی و عرفانی، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت علمی و عقلی و فنّاورانه و تربیت زیبایی‌شناختی و هنری از دیدگاه امام خمینی، ساحت‌های مختلفی است که در فصول این کتاب مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که اندیشه‌های تربیتی امام خمینی(ره) از نظامی منسجم و هماهنگ برخوردار است.

  • نوبت چاپ: اول

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

مبلغ ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:
( ۱ )

نظر شما :