جایگاه ‌شناسی حکمت عملیناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه علوم انسانی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۴۷
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : اثر برگزیده کتاب سال حوزه 1399
قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

حکمت عملی شاهراهی از دانش است برای عبور اندیشه‌های سترگ فلسفی از سپهر عقل به واقعیت‌های روزآمد زندگی فردی و اجتماعی. ازاین‌رو، هدف از شناسایی آن، نیل به گزارشی تاریخی از اندیشه‌های حکیمان کهن نیست؛ بلکه شناسایی مسیر عبور عقل به گستره نظامات پایدار زیست بشر و تمدن انسانی است. سابقه حکمت عملی در اندیشه ایران باستان، هند و یونان تا فلسفه معاصر در ایران و غرب قابل ردگیری است. این نوشتار در مقام ایجاد گفتگویی است علمی میان فلسفه شرق و غرب، تا آشکار سازد چگونه فلسفه حکیمان مسلمان به شکلی متفاوت، جریان حکمت عملی را به پیش برده است. در این کتاب، دیدگاه‏های ارسطو، فارابی، ابن‏مسکویه، ابن‏سینا، نصیرالدین طوسی، ملاصدرا، دکارت، کانت، دورکیم، وبر، طباطبایی، سرل و گیدنز در باب حکمت عملی گزارش و جایگاه حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی آشکارسازی شده است.

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

مبلغ ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:
( ۱ )

نظر شما :