کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 32 مورد

درآمدی بر ایده علوم انسانی‌اسلامی

درآمدی بر ایده علوم انسانی‌اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۲۱

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

روش‌شناسی مطالعات دلالت‌پژوهی

روش‌شناسی مطالعات دلالت‌پژوهی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حسن دانایی فرد

قیمت : ۶۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱

فلسفه جامعه‌شناسی جلد اول بنیان‌گذاری سنت‌های قاره‌ای

فلسفه جامعه‌شناسی جلد اول بنیان‌گذاری سنت‌های قاره‌ای

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

نظریه، نیاز‌سنجی و علوم انسانی

نظریه، نیاز‌سنجی و علوم انسانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

انسان‌کنش‌شناسی پسامدرنیته

انسان‌کنش‌شناسی پسامدرنیته

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

هستی ارادی ( کتاب دوم: دانش هستی‌های ارادی)

هستی ارادی ( کتاب دوم: دانش هستی‌های ارادی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

هستی ارادی ( کتاب اول: هستی‌های اجتماعی)

هستی ارادی ( کتاب اول: هستی‌های اجتماعی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

جایگاه ‌شناسی حکمت عملی

جایگاه ‌شناسی حکمت عملی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

سرل و علوم انسانی

سرل و علوم انسانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر جواد عابدینی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

تحلیل اقتصادی، فلسفه اخلاق و سیاست عمومی

تحلیل اقتصادی، فلسفه اخلاق و سیاست عمومی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

گادامر و علوم انسانی

گادامر و علوم انسانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مهدی معین زاده

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

درآمدی بر پارادایم اجتهادی دانش عملی

درآمدی بر پارادایم اجتهادی دانش عملی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

دوئالیسم سینوی دکارتی و مونیسم صدرایی از منظر اشکالات فیزیکالیسم

دوئالیسم سینوی دکارتی و مونیسم صدرایی از منظر اشکالات فیزیکالیسم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مهدی همازاده ابیانه

قیمت : ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انسان کنش شناسی صدرایی

انسان کنش شناسی صدرایی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

کتاب انسان کنش شناسی حکیمان پیشا صدرایی

کتاب انسان کنش شناسی حکیمان پیشا صدرایی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مقدمه ای بر فلسفه علوم انسانی (دیلتای و علوم انسانی)

مقدمه ای بر فلسفه علوم انسانی (دیلتای و علوم انسانی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مالک شجاعی جشوقانی

قیمت : ۸۸٬۰۰۰ ریال

انسان کنش‌شناسی‌ هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادی

انسان کنش‌شناسی‌ هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶