سیری در تاریخ تمدن اسلام و ایران

A look at the history if islamic and iranian civilizationگروه‌ها : تاریخ اسلام
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹
شابک : 9786002983077
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۲۱۱
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

توسعه‌نیافتگی جوامع اسلامی در سده‌های اخیر و در مقابل، پیشرفت و برتری غرب، سبب شد تا پشتوانه و پیشینه تمدّنیِ جهان اسلام در خاطره مسلمانان کم‌ارج و ناچیز تلقی شود و به‌تدریج فراموش گردد. در این اثرکوشش شده تا گزارشی مستند وکوتاه از کارنامه تمدن اسلام و ایران اسلامی تا قرن هفتم هجری ارائه شود. از آنجا که این کارنامه بزرگ، ریشه در شخصیتِ پیامبر(ص) و قرآن کریم دارد، به بررسی نقش این دو موضوع در تحولات آن دوران پرداخته شده است. سپس مسئله مهم فتوحات و سیرِ تحولاتِ فرهنگی و اجتماعی در دوره خلفای راشدین و امویان مطالعه شده است. بررسیِ عوامل مؤثر در نهضت علمی عصر عباسیان از دیگر مباحث این کتاب است. میراث علمی مسلمانان، نقش امامان شیعه در معنویت و دانش مسلمین، جایگاه زنان در تمدن اسلامی، نقش بی بدیل و مؤثر ایرانیان در بالندگی این تمدن، مباحث پایانی این نوشتار را به خود اختصاص داده است.

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:
( ۲۹ )

نظر شما :