کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 141 مورد

امام هادی(ع)

امام هادی(ع) جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۷۰۹

قیمت : ۱٬۸۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

سیره امامان شیعه در آثار انگلیسی مستشرقان معاصر

سیره امامان شیعه در آثار انگلیسی مستشرقان معاصر

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۷۰۵

پدیدآورنده: دکتر مرتضی مداحی

قیمت : ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

همسران و فرزندان امام حسن مجتبی(ع)

همسران و فرزندان امام حسن مجتبی(ع) جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۷۰۲

قیمت : ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

شیعیان و تمدن اسلامی

شیعیان و تمدن اسلامی جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۹

قیمت : ۱٬۷۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

دیدگاه‌های نوین قانون تاریخی (متفکران غربی و اسلامی) و رویکردی قرآنی

دیدگاه‌های نوین قانون تاریخی (متفکران غربی و اسلامی) و رویکردی قرآنی جدید

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۳

قیمت : ۸۱۰٬۰۰۰ ریال

متون مالیه شیعیان در فرهنگ و تمدن اسلامی

متون مالیه شیعیان در فرهنگ و تمدن اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۰

قیمت : ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

تاریخ سیاسی جنوب غرب آسیا

تاریخ سیاسی جنوب غرب آسیا

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۷

قیمت : ۳٬۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

سادات در هند

سادات در هند

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۶

قیمت : ۱٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

راهزنی در دوره قاجار

راهزنی در دوره قاجار

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

جریان‌های فکری در دوره سلجوقی

جریان‌های فکری در دوره سلجوقی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱٬۶۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

استعمار انگلیس و مسلمانان شبه قاره هند

استعمار انگلیس و مسلمانان شبه قاره هند

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: منصور طرفداری

قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

حمزه‌بن‌عبدالمطلب، سیدالشهداء

حمزه‌بن‌عبدالمطلب، سیدالشهداء

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰

پژوهشنامه عاشورا (با رویکرد تاریخی به قیام و شهادت امام‌حسین)

پژوهشنامه عاشورا (با رویکرد تاریخی به قیام و شهادت امام‌حسین)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد سالم محسنی

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

قرآن و یهود حجاز  نقد شبهات قرآنی جنگ‌های پیامبر خاتم(ص) با یهود

قرآن و یهود حجاز نقد شبهات قرآنی جنگ‌های پیامبر خاتم(ص) با یهود

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۰

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد دوم (بررسی شکلی و محتوایی)

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد دوم (بررسی شکلی و محتوایی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد اول (رهیافت‌ها و رویکردها‌ی نظری)

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد اول (رهیافت‌ها و رویکردها‌ی نظری)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰