کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 131 مورد

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

استعمار انگلیس و مسلمانان شبه قاره هند

استعمار انگلیس و مسلمانان شبه قاره هند

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: منصور طرفداری

قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

حمزه‌بن‌عبدالمطلب، سیدالشهداء

حمزه‌بن‌عبدالمطلب، سیدالشهداء

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰

پژوهشنامه عاشورا

پژوهشنامه عاشورا

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد سالم محسنی

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

قرآن و یهود حجاز  نقد شبهات قرآنی جنگ‌های پیامبر خاتم(ص) با یهود

قرآن و یهود حجاز نقد شبهات قرآنی جنگ‌های پیامبر خاتم(ص) با یهود

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۰

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد دوم (بررسی شکلی و محتوایی)

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد دوم (بررسی شکلی و محتوایی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد اول (رهیافت‌ها و رویکردها‌ی نظری)

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد اول (رهیافت‌ها و رویکردها‌ی نظری)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

جریان‌شناسی تاریخی مدرسه حله

جریان‌شناسی تاریخی مدرسه حله

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد حاجی‌تقی
منبع‌شناسی قرمطیان با تاکید بر قرامطه بحرین (حکومت ابو‌سعید گناوه‌ای و فرزندانش)

منبع‌شناسی قرمطیان با تاکید بر قرامطه بحرین (حکومت ابو‌سعید گناوه‌ای و فرزندانش)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: رضا دشتی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹

فلسفه تحلیلی تاریخ تحلیل فلسفی معرفت‌های تاریخی

فلسفه تحلیلی تاریخ تحلیل فلسفی معرفت‌های تاریخی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

سیری در تاریخ تمدن اسلام و ایران

سیری در تاریخ تمدن اسلام و ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

منابع تاریخ تشیع

منابع تاریخ تشیع

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

تاریخ اسلام۲ جلد اول (سیره و زندگانی ائمه علیهم‌السلام)

تاریخ اسلام۲ جلد اول (سیره و زندگانی ائمه علیهم‌السلام)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

پویش و رویش تعاملی زیدیه نخستین

پویش و رویش تعاملی زیدیه نخستین

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: روح الله توحیدی نیا

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹