کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 87 مورد

معناشناسی تاریخی  مهریه در قرآن کریم

معناشناسی تاریخی مهریه در قرآن کریم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۷۹

قیمت : ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

تفسیر تطبیقی آیات بحث‌برانگیز مربوط به زنان

تفسیر تطبیقی آیات بحث‌برانگیز مربوط به زنان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۷۸

پدیدآورنده: دکتر محمدحسن شیرزاد

قیمت : ۱٬۱۱۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

معناشناسی قرآن؛  روش‌ها و نظریه‌ها

معناشناسی قرآن؛ روش‌ها و نظریه‌ها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۷۶

قیمت : ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

حدیث و اعتبار کتاب‌محور

حدیث و اعتبار کتاب‌محور

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۷۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰

بررسی تطبیقی آموزه توحید و شرک از دیدگاه مفسران فریقین

بررسی تطبیقی آموزه توحید و شرک از دیدگاه مفسران فریقین

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۰

بررسی تطبیقی آموزه شفاعت، توسل و استغاثه از دیدگاه مفسران فریقین

بررسی تطبیقی آموزه شفاعت، توسل و استغاثه از دیدگاه مفسران فریقین

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۰

مطالعات قرآن و نظریه‌پردازی در علوم انسانی

مطالعات قرآن و نظریه‌پردازی در علوم انسانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

خدا جهان وانسان در قرآن

خدا جهان وانسان در قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

تفسیر قرآن به قرآن سیر تاریخی، مبانی و معیارها

تفسیر قرآن به قرآن سیر تاریخی، مبانی و معیارها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر علی فتحی

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

دانش قرآنی محکم و متشابه

دانش قرآنی محکم و متشابه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۰

معناشناسی ۲

معناشناسی ۲

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آموزه ولایت و امامت در پرتو قرآن کریم

آموزه ولایت و امامت در پرتو قرآن کریم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فلسفه و تاریخچه دانش علوم قرآن

فلسفه و تاریخچه دانش علوم قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

پدیدآورنده: علی اوسط‌باقری
تاریخ تفسیر قران جلد دوم

تاریخ تفسیر قران جلد دوم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

معنا‌شناسی۱

معنا‌شناسی۱

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

جریان‌شناسی مطالعات قرآنی معاصر

جریان‌شناسی مطالعات قرآنی معاصر

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علی شریفی
روش‌ها و شیوه‌های تدبر در قرآن

روش‌ها و شیوه‌های تدبر در قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حسین مرادی‌زنجانی
مهارت‌های آموزش و ترویج قرآن

مهارت‌های آموزش و ترویج قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد‌حسین فریدونی