کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 84 مورد

حدیث و اعتبار کتاب‌محور

حدیث و اعتبار کتاب‌محور

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰

بررسی تطبیقی آموزه توحید و شرک از دیدگاه مفسران فریقین

بررسی تطبیقی آموزه توحید و شرک از دیدگاه مفسران فریقین

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان

قیمت : ۷۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۰

بررسی تطبیقی آموزه شفاعت، توسل و استغاثه از دیدگاه مفسران فریقین

بررسی تطبیقی آموزه شفاعت، توسل و استغاثه از دیدگاه مفسران فریقین

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان

قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۰

مطالعات قرآن و نظریه‌پردازی در علوم انسانی

مطالعات قرآن و نظریه‌پردازی در علوم انسانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

خدا جهان وانسان در قرآن

خدا جهان وانسان در قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

تفسیر قرآن به قرآن سیر تاریخی، مبانی و معیارها

تفسیر قرآن به قرآن سیر تاریخی، مبانی و معیارها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر علی فتحی

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

دانش قرآنی محکم و متشابه

دانش قرآنی محکم و متشابه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۰

معناشناسی ۲

معناشناسی ۲

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

آموزه ولایت و امامت در پرتو قرآن کریم

آموزه ولایت و امامت در پرتو قرآن کریم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

فلسفه و تاریخچه دانش علوم قرآن

فلسفه و تاریخچه دانش علوم قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

پدیدآورنده: علی اوسط‌باقری

قیمت : ۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ تفسیر قران جلد دوم

تاریخ تفسیر قران جلد دوم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۶۴۵٬۰۰۰ ریال

معنا‌شناسی۱

معنا‌شناسی۱

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۷۳۰٬۰۰۰ ریال

جریان‌شناسی مطالعات قرآنی معاصر

جریان‌شناسی مطالعات قرآنی معاصر

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علی شریفی

قیمت : ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

روش‌ها و شیوه‌های تدبر در قرآن

روش‌ها و شیوه‌های تدبر در قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حسین مرادی‌زنجانی

قیمت : ۴۳۰٬۰۰۰ ریال

مهارت‌های آموزش و ترویج قرآن

مهارت‌های آموزش و ترویج قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد‌حسین فریدونی
تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان؛ تحلیل و نقد

تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان؛ تحلیل و نقد

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علی راد

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

درآمدی بر اعتبار‌سنجی روایات تفسیری

درآمدی بر اعتبار‌سنجی روایات تفسیری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمود حاجی‌احمدی

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹