تعداد بازدید:۳۹۳

کنترل اجتماعی در نهج البلاغه

Social Control in Nahj al-Balaghehگروه‌ها : جامعه شناسی
کد کتاب : ۶۷۵
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲
تعداد صفحات : ۲۰۴
قیمت : ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال
فایل ۳۰ صفحه اول کتاب رایگان : دانلود فایل

آنچه در این کتاب مبتنی بر گزاره‌‌های مرتبط با کتاب نهج‌البلاغه، استنباط و ارائه‌شده دیدگاهی است که سعی می‌‌کند همه عناصر دخیل در کنترل بر کنش‌‌های انسان را به‌صورت نظام‌واره‌ای مدنظر قرار دهد. محصول چنین رویکردی، سلامت نسبی سطوح سه‌گانه فردی، بین الافرادی و کلان اجتماعی از کجروی‌هاست. نظام‌واره کنترل اجتماعی فرایند مستمری است که مسئولیت‌آفرینی و مسئولیت‌پذیری را در ساحت‌های فردی، گروهی و ساختاری دنبال می‌کند و عوامل و عناصر دخیل در آن را معین می‌سازد. این نظام‌واره، تأثیرگذاری جامعه‌پذیری و کنترل کجروی‌ها را در مراحل و ابعاد مختلف از طریق درونی‌سازی هنجارهای اجتماعی و دینی موجب می‌گردد. در این نظام‌واره چرخه کنترل، با القاء آموزه‌های تربیتی و دینی برای ایجاد و درونی‌سازی آگاهی‌ها، آغاز و پس از عبور از مرحله میانی توسعه پیوندها و مسئولیت‌ها، به سطح ساختارهای نظام اجتماعی می‌رسد و تکمیل می‌شود. به واقع نادیده‌انگاری این رویکرد نظام‌واره‌ای در جوامع امروزی است که موجب فزونی انحرافات اجتماعی و ناگزیری جوامع در سازگاری با آنها به‌عنوان هنجار شده است.

 

What this book presents, based on propositions related to the book of Nahj al-Balagha, is a perspective that tries to systematically consider all the elements involved in controlling human actions. The product of such an approach is the relative health of the triple levels of individual, interpersonal and macro-social levels of deviations. The social control system is a continuous process that follows accountability- induction and responsibility in individual, group and structural aspects and determines the factors and elements involved in it. such system triggers the effectiveness of socialization and deviation-control in different stages and dimensions through internalization of social and religious norms. In this system, the cycle of control begins with the induction of educational and religious teachings to create and internalize awareness, and after passing through the middle stage of the development of bonds and responsibilities, it overtakes the level of social system structures and gets completed. In fact, it is the neglect of this systematic approach in today's societies that has caused the rise of social deviations and, ultimately, the inevitable adaptation and admission of them as a norm

ارسال با ایمیل: