تعداد بازدید:۱۹۴

آیه‌ها و سایه‌ها ؛ ضابطه تفسیر آیات عام و مطلق قرآن کریم داخل و خارج از سیاق و فضای نزول

Verses and Shadowsگروه‌ها : قرآن پژوهی
کد کتاب : ۶۸۹
پدیدآورنده: حامد شریفی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۲
آخرین نوبت چاپ : ۱
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۲۲۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال
فایل pdf رایگان کتاب - ۳۰ ص اول : دانلود فایل
خرید آنلاین کتاب

تبیین حدود معانی قرآنی که هر آیه بر آن سایه می‌اندازد هدف اصلی کتاب حاضر است. سیاق و فضای نزول برخی از آیاتِ عام و مطلق، محدود و خاص است که ارزیابی سه دیدگاهِ مطرح در این زمینه را ضروری کرده است: تفسیر کاملاً محدود بدون توجه به تعابیر عام و مطلق؛ تفسیر کاملاً فراگیر بدون در نظر گرفتن سیاق و فضای نزول؛ تفسیر نسبی آیات عام و مطلق در چارچوب سیاق و فضای نزول و سپس بهره‌گیری از ابزارهای ضابطه‌مند عرفی در تعمیم مانند الغاء خصوصیت. همچنین بررسی اعتبار و ضابطۀ معانی به دست‌آمده از تقطیعِ فرازهای قرآنی در همین راستا، مهم تلقی می‌شود تا از رواج فرازهای تقطیع‌شدۀ بی‌ضابطه جلوگیری شود. در تبیین چارچوب معانی آیات، رویکرد تفسیری علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نیز در این کتاب مورد توجه قرار گرفته و عملکرد متفاوت ایشان در مواجهه با آیات عام و مطلق در سیاق و فضای خاص، تحلیل و تبیین شده است.

ارسال با ایمیل:
( ۱ )